Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Kiểm tra tiến độ về đích nông thôn mới tại 2 xã Liên Hiệp và Vô Điếm

17:40, 21/11/2021

Ngày 20/11, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã kiểm tra tiến độ  về đích nông thôn mới tại 2 xã Liên Hiệp và Vô Điếm. Đây là 2 xã của huyện Bắc Quang cùng với xã Yên Thành của huyện Quang Bình sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở

Đến thời điểm hiện tại, 2 xã Liên Hiệp và Vô Điếm đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Tại xã Liên Hiệp, 3 tiêu chí còn lại là giao thông nông thôn, trường học và đường điện. Tuyến đường trục xã dài 2,1km và 6,5km đường trục thôn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến xong trước ngày 30/11. Hơn 4.200m đường dây điện cũng đang được sửa chữa, cải tạo, thay thế và đã thực hiện được trên 3.400m. Công trình cải tạo, nâng cấp khu thể thao trung tâm xã đến nay cũng đã thực hiện được khoảng 92% khối lượng công việc. Còn tại xã Vô Điếm cũng đang tích cực hoàn thành 3 tiêu chí đường giao thông, trường học và điện. Đối với tiêu chí giao thông, xã đã thực hiện được 18km đường đạt 47% kế hoạch. Xã đang phấn đấu trước ngày 15/12 sẽ hoàn thành 15km đường giao thông trục thôn, ngõ xóm. Tiêu chí điện và trường học cũng đang đẩy nhanh tiến độ dự kiến xong trước ngày 15/12.

Mục tiêu tháng 12 HĐND tỉnh và các ngành sẽ tiến hành thẩm định các tiêu chí Nông thôn mới

Tại các nơi kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện của 2 xã Vô Điếm và Liên Hiệp. Đoàn đã yêu cầu các xã cần chú trọng xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện, bền vững. Đoàn cũng yêu cầu các xã nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí còn lại. Mục tiêu là đến tháng 12, HĐND tỉnh và các ngành có liên quan sẽ tiến hành thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Thu Hoài - Tiến Thành


Ý kiến bạn đọc