Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hoàng Su Phì: Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng

17:48, 03/05/2022

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang trong tuần thi thứ 3. Tại huyện Hoàng Su Phì cuộc thi này đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

 

Cùng nhau trao đổi để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu hiểu Nghị quyết của Đảng đã bước sang tuần thi thứ 3, anh Vàng Văn Đương và người dân trong thôn Ngàm Đăng Vài 1, xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì đang cùng nhau trao đổi để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Tham gia cuộc thi đã giúp anh và người dân hiểu, nắm bắt sâu sắc hơn nội dung các Nghị quyết.

Hiện nay cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hoàng Su Phì đang tích cực tham gia cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết của Đảng là cuộc thi đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức theo hình thức trực tuyến. Điều này giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với cuộc thi. Từ đó tạo lên sức lan tỏa sâu rộng và phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số hiện nay.

Cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu các Nghị quyết, sắp xếp thời gian và công việc tham gia cuộc thi đầy đủ

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc thi. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu các Nghị quyết, sắp xếp thời gian và công việc tham gia cuộc thi đầy đủ và hiệu quả nhất.

Hiện nay cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hoàng Su Phì đang tích cực tham gia cuộc thi. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lân thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đi vào cuộc sống hiệu quả./.

Tiến Thành


Ý kiến bạn đọc