Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Ngành Công thương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

18:44, 28/10/2022

Xác định được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Sở Công thương đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành, nhằm tạo môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đại biểu dự Đại hội điểm chi bộ Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, quét mã QR là các đại biểu dự Đại hội điểm chi bộ Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương đã truy cập vào bộ tài liệu văn kiện Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 một cách nhanh chóng. Không phải in ấn từng bộ bộ tài liệu cho các đại biểu, việc ứng dụng công nghệ số đã được Đảng bộ sở Công thương triển khai đến các chi bộ thực hiện có hiệu quả, an toàn.

Trong công tác xúc tiến thương mại, hoạt động ứng dụng CNTT và chuyển đổi số được đẩy mạnh, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, HTX trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm với nhiều hoạt động cụ thể. Tổ chức các lớp tập huấn cho học viên là cán bộ quản lý và doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh về Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số; Tổng quan về chuyển đổi số; Xây dựng kênh phân phối số hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn, thực hành làm chủ một số công cụ chuyển đổi số, đó là: Quảng cáo online; Tạo website giới thiệu công ty, bán hàng online đơn giản…

Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 với một số chỉ tiêu

Nhận thức rõ ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà trở thành hướng đi bắt buộc đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động ngày càng sâu, rộng, Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 với một số chỉ tiêu phấn đấu cơ bản như: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập, bao gồm cả thiết bị di động; 50% hàng hóa được chứng nhận OCOP, chỉ dẫn địa lý có mặt trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; 30% doanh nghiệp, HTX thuộc lĩnh vực Công thương được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số…

Tổ chức các lớp tập huấn cho học viên là cán bộ quản lý và doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh

Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng của Sở; trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ duy trì và sử dụng có hiệu quả hơn nữa các phần mềm, hệ thống, Website. Đầu tư nâng cấp lại toàn bộ cơ sở hạ tầng về hệ thống mạng trong nội bộ cơ quan, nhằm thực hiện tốt hoạt động quản lý, điều hành. Qua đó góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số tỉnh Hà Giang./.

Tiến Thành


Ý kiến bạn đọc