Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    35oC

Hội nghị triển khai công tác Giáo dục Quốc phòng năm 2021

20:05, 13/01/2021

Ngày 13/1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thiếu tướng Trần Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng Tham mưu; tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu thảo luận tại điểm cầu Hà Giang

Năm 2020 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai đồng bộ hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh. Toàn quân khu mở được 523 lớp cho trên 37.000 người; Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh mở 397 lớp tập huấn cho gần 35.000 cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó việc thực hiện giáo dục quốc phòng, an ninh trong các trường THPT, chuyên nghiệp luôn được chú trọng; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân được triển khai hiệu quả với hình thức, phương pháp phong phú, phù hợp từng đối tượng. Điển hình trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 là các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Điện Biên.

Thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh cho biết, năm 2020 công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm với nhiều biện pháp, hình thức sáng tạo. Toàn tỉnh tổ chức được 121 lớp cho trên 9.000 đối tượng, đạt 105% kế hoạch. Đặc biệt, tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư mà cụ thể là các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc; đã mở được 3 lớp với 210 người tham gia. Qua đó giúp các đối tượng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và ninh năm 2021, Thiếu tướng Trần Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng Tham mưu và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh: Các địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp đối với công tác giáo dục quốc an ninh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Triển khai nghiêm túc môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Tiếp tục đổi mới, nội dung hình thức tuyên truyền, phố biển kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy chế, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các địa phương.

Nguyễn Tâm - Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc