Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Giao ban 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng Quý III

11:18, 07/10/2021

Ngày 6.9, tại Công an tỉnh, 3 lực lượng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng quý III năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Trong quý, 3 lực lượng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hoạt động phối hợp được tiến hành thường xuyên và đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tình hình tội phạm trên địa bàn có chiều hướng giảm, tuy nhiên  một số loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người dân; vi phạm trong lĩnh vực quản lý lâm sản, tội phạm ma túy vẫn ở mức cao... Các lực lượng đã phối hợp tốt trên các lĩnh vực công tác như: Trao đổi thông tin; giáo dục Quốc phòng - An ninh; vận động quần chúng; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống bạo loạn, biểu tình; bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, an ninh mạng; quản lý nhà nước về ANTT; bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các mục tiêu quan trọng; tổ chức diễn tập phòng thủ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp; tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp ban, ngành các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm ANTT, tích cực tố giác tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tại Bắc Mê, Mèo Vạc; đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

                                                                                            Nguyễn Lân (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc