Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy

18:07, 04/10/2021

Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy được tỉnh Hà Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo sự chuyển biến, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm giảm đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Nâng cao nhận thức của người dân về Phòng cháy chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn các đơn vị sử dụng bình chữa cháy

Hàng năm, đặc biệt là hướng tới ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày 04/10, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động phòng cháy, chữa cháy để góp phần mang lại hiệu quả thiết thực. Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tích cực triển khai nhiều biện pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Ngành điện và lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống điện của nhà hàng - một trong những tác nhân gây cháy

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ sở, người dân, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa. Đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo bước chuyển biến rõ nét về lực lượng, phương tiện và hiệu quả hoạt động, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” nhằm nêu cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ cháy làm 1 người chết và 3 người bị thương, thiệt hại trên 6 tỷ đồng. Nhận thức được hậu quả, tác hại do cháy nổ gây ra, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thiệt hại tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản kinh tế của Nhà nước và nhân dân. Cùng với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, mỗi người dân, mỗi chính quyền địa phương, mỗi cơ quan, đoàn thể cần tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Có như vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mới đạt được hiệu quả; tai nạn cháy, nổ mới từng bước được đẩy lùi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Hà Toản - Ngọc Hải


Ý kiến bạn đọc