Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Chủ động đấu tranh với các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

16:24, 03/07/2022

Thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành và từng cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, giải quyết các vụ việc phát sinh. Cũng nhờ đó số vụ việc đã được xử lý ngày càng tăng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Ccác cấp, các ngành và từng cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, giải quyết các vụ việc phát sinh

Trước khi có Chỉ thị số 12 trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra khoảng 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin và lòng tham của một bộ phận không nhỏ người dân. Mặt khác công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm lừa đảo chưa được tiến hành thường xuyên.

Trước khi có Chỉ thị số 12 trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra khoảng 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc