Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đoàn công tác BTV Huyện ủy Bắc Quang kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại thị trấn Vĩnh Tuy

10:45, 19/08/2021

Ngày 18/8, đoàn công tác của BTV Huyện ủy Bắc Quang đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đối với Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tuy có 13 chi bộ trực thuộc, gồm 08 chi bộ thôn, tổ dân phố và 01 chi bộ Quân Sự, 01 chi bộ Công an, 03 chi bộ trường học với tổng số 275 đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ thị trấn khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung hoàn thiện việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tổ chức kiện toàn các chức danh chủ chốt của chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Đi liền với công tác tổ chức cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy cũng đã làm tốt việc triển khai song song nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, xã hội với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đối công tác xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt cả về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bà con thôn Phố Mới tự đóng góp ngày công, vật liệu mở rộng đường giao thông nông thôn

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng đánh cao sự vào cuộc cũng như việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào thực tiễn ở cơ sở, tuy nhiên hình thức triển khai chưa thực sự rõ nét, do đó việc triển khai các khâu đột phá chưa cao. Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đề nghị BTV Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy đánh giá chính xác những chỉ tiêu thực hiện trong 8 tháng năm 2021, lựa chọn những chỉ tiêu mang tính đột phá để thực hiện trong năm cũng như trong nhiệm kỳ; Đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ; làm tốt công tác nội chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tăng cường công tác đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 8 lời căn dặn của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Kiểm tra mô hình cải tạo vườn tạp tại thôn Tân Thành

Trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, BTV, BCH phải bám sát nội dung quy chế hoạt động, tập trung lãnh đạo chính quyền thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn đề ra; Làm tốt công tác lãnh đạo cơ sở, củng cố, chấn chỉnh lại công tác cán bộ thuộc chi ủy trực thuộc đảng bộ. Về triển khai các chương trình trọng tâm trên địa bàn, định hướng lại công tác chỉ đạo cải tạo vườn tạp, trước hết cấp ủy, chính quyền phải nhận thức rõ nội dung Nghị quyết về chuyển đổi vườn tạp, từ đó tạo sự đồng thuận cũng như phương thức triển khai cải tạo vườn tạp trong toàn dân; Về xây dựng đô thị loại V, Đảng ủy chủ động tham mưu cho huyện giải quyết tốt việc quy hoạch thu gom rác thải sinh hoạt; xây dựng sân vận động và phương án quản lý chợ trung tâm, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, thực hiện tốt việc huy động xã hội hóa tham gia chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh đô thị./.

Chí Cường( Huyện Bắc Quang)

 


Ý kiến bạn đọc