Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Lấy ý kiến vào Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đề án nâng cao chất lượng đảng viên

10:02, 13/08/2021

Chiều 12/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến tham gia vào dự thảo chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đề án nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy các lực lượng vũ trang của tỉnh; các đại biểu tại các điểm cầu trên toàn tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TW, của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vai trò của chi bộ; tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã chuyển biến tích cực, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn; đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng điều hành, tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ được nâng lên. Đội ngũ đảng viên có sự phát triển nhanh về số lượng, năm 2000, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành mục tiêu xóa thôn trắng không có đảng viên; tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh có hơn 71.300 đảng viên. Trình độ, nhận thức của đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao; đa số đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiều đảng viên gương mẫu, năng động, sáng tạo, được nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều chi bộ chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, nặng về thông báo tình hình, chưa đi vào thực chất và sát với thực tiễn. Đối với các đảng viên, trình độ chưa đồng đều, nhận thức còn hạn chế, nhất là các đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống chưa được đẩy lùi. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ; đánh giá, xếp loại chưa thực chất…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu quán triệt tại tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến vào dự thảo chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021-2025; nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, trong việc tham mưu cho BTV Tỉnh ủy khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện nội dung chỉ thị, qua đó triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả chỉ thị xuống cơ sở, đảm bảo tính thống nhất, đúng nguyên tắc, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới./.

Văn Bính


Ý kiến bạn đọc