Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cục QLTT tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực thi công vụ

17:21, 16/09/2021

Trong thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng QLTT Hà Giang đã luôn tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực thi công vụ nhằm xây dựng lực lượng QLTT ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Hà Giang đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy triển khai đến các đơn vị

Thành phố Hà Giang, với dân cư đông, lượng hàng hóa luân chuyển lớn. Do vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng gặp không ít khó khăn, nhất là tình trạng buôn lậu. Trước tình hình đó, Đội QLTT số 1, thành phố Hà Giang đã có những giải pháp cụ thể, quyết liệt góp phần ổn định trật tự thị trường. Một trong những giải pháp được chú trọng là việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao đạo đức công vụ và tác phong làm việc chính quy, tinh thông về nghiệp vụ của mỗi đảng viên trong Chi bộ. Tính riêng trong 9 tháng Đội QLTT số 1 đã thực hiện kiểm tra được 221 vụ, xử phạt 159 vụ với số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước là gần 800 triệu đồng.

Các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Đội QLTT số 2, huyện Vị Xuyên trong 9 tháng, đã tổ chức kiểm tra được 142 vụ, xử phạt 75 vụ với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là gần 300 triệu đồng, vượt 3,8% kế hoạch giao. Để đạt được kết quả trên, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, Chi bộ Đội QLTT số 2 đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, tránh những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Qua đó, mỗi đảng viên tự nhìn nhận được vai trò trách nhiệm của mình trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng QLTT Hà Giang đã luôn tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực thi công vụ

Xác định lĩnh vực quản lý thị trường là một trong những lĩnh vực nhạy cảm; do vậy Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Hà Giang đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhằm xây dựng bộ máy liêm chính, không để ra sai sót, vi phạm.

Phát huy thành tích đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Cục QLTT Hà Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, làm tốt công tác giáo dục về chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công chức, từ đó không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Văn Hương- Hải Hà


Ý kiến bạn đọc