Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cục Quản lý thị trường quán triệt các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy

17:34, 17/09/2021

Sáng ngày 17/9, Đảng bộ Cục quản lý thị trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Cục quản lý thị trường.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được quán triệt 5 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy bao gồm: Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống với cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 11 của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nghị quyết số 13 của BTV Tỉnh ủy về thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 14 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025. Tại mỗi Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu cụ thể và đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp, để các cấp ủy Đảng tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những Nghị quyết này; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo phù hợp để đơn vị triển khai thực hiện.

Tại mỗi Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu cụ thể
  Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Hồng Duyên- Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc