Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đại hội Đại biểu Phụ nữ các huyện Yên Minh, Bắc Mê, Đồng Văn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18:50, 09/09/2021

Ngày 8/9, Hội LHPN các huyện: Bắc Mê, Yên Minh, Đồng Văn đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Tại huyện Bắc Mê, dự Đại hội có Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Các đồng chí Lãnh đạo trong Thường trực Huyện ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ; 155 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

BCH Hội LHPN khóa mới ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Bắc Mê đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 8 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như: công tác tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ đã thu hút 8.964/16.261 phụ nữ (tăng 2.791 hội viên so với đầu nhiệm kỳ); 100% các cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở Hội yếu kém. Các cấp Hội đã vận động, tham gia được hơn 1.200 ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp được 392 đảng viên nữ, nâng tổng đảng viên nữ trong toàn huyện lên 1.586 đảng viên chiếm 24,7%. Thành lập được 45 mô hình phát triển kinh tế trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ tiếp theo đó là: mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động; giúp đỡ 1 hộ phụ nữ thoát nghèo; vận động, hỗ trợ thêm 5 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở Hội đăng ký 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng Nông thôn mới... Đồng thời thực hiện hiệu quả 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

                                                                                                       Đức Toàn (huyện Bắc Mê)

* Tại Yên Minh: Dự Đại hội có đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Giang; Các đồng chí trong TTr Huyện ủy, HĐND - UBND huyện và 169 đại biểu đại diện cho trên 26 nghìn hội viên trong toàn huyện.

Lãnh đạo huyện trao bức trướng chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, qua bình xét, có trên 16,7% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 83,3% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở hội không hoàn thành nhiệm vụ. Các cấp hội đã tổ chức cho hội viên học tập nội dung "Khung chuẩn mực người phụ nữ phát triển toàn diện" được trên 1.400 cuộc với hơn 155 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia. Vận động 100% hội viên đăng ký thực hiện Cuộc vận động "5 không 3 sạch" trong đó có trên 2.700 hộ đạt 8 tiêu chí. Tham gia mở mới được 156km đường giao thông các loại. Thành lập được 95 điển hình phát triển kinh tế trong toàn hội. Phối hợp với Ngân hàng CSXH hướng dân hội viên vay các nguồn vốn phát triển KT gia đình, trong đó số vốn hội quản lý là trên 114 tỷ đồng, với toàn huyện duy trì 205 tổ tiết kiệm phụ nữ, thu hút trên 19.200 hội viên tham gia, huy động được trên 20 tỉ đồng.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do hội phát động gắn với các phong trào “Xây dựng NTM”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Thường xuyên chăm lo, xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện…

Đại hội đã bầu 27 đại biểu tiêu biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Yên Minh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội LHPN cấp trên gồm 12 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Mai Thức (Huyện Yên Minh)

Tại huyện Đồng Văn, báo cáo tại Đại hội nêu: Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Đồng Văn đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi” gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng Nông thôn mới”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

BCH Hội LHPN huyện Đồng Văn khóa mới ra mắt Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì Đồng Văn phát triển”, nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện Đồng Văn xác định trọng tâm thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 27 đại biểu vào BCH khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Triệu Nghị (huyện Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc