Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tỉnh đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

10:42, 16/09/2021

          Ngày 15/9, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và đội ngũ Bí thư đoàn cơ sở trong toàn tỉnh đã được Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, báo cáo trực tiếp hai chuyên đề: Những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”...Thông qua những kiến thức, nội dung được truyền đạt tại hội nghị lần này giúp lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn chủ chốt vận dụng, triển khai công việc hiệu quả tại địa phương đơn vị mình. Từ đó, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết và tiếp tục triển khai có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh đoàn đã phát động tới các đoàn viên, thanh niên và Huyện đoàn, Thành đoàn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời công bố Quyết định trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”./.

Quỳnh Hương

 

 

 


Ý kiến bạn đọc