Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Bài trừ các hủ tục lạc hậu trong hội viên phụ nữ các cấp

17:40, 13/11/2021

Thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Hiện, cùng với các cấp, các ngành của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng nếp sống văn minh để phát triển toàn diện, bền vững.

Chị em phụ nữ dân tộc Mông dệt lanh

Hà Giang hiện có 19 dân tộc cùng sinh sống; mặc dù đời sống người dân từng bước được nâng cao nhưng việc xây dựng nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc ở một số nơi chưa thực sự được bà con nhận thức đầy đủ và quan tâm thực hiện; một số hủ tục tồn tại. Thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình bằng cách lồng ghép các hoạt động truyền thông cho các hội viên về hệ lụy của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, luật hôn nhân và gia đình, hay việc kế hoạch hóa gia đình…từ đó nhằm loại trừ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa trong các cấp hội viên.

Hội phụ nữ các cấp tích cực tuyên truyền hội viên về bài trừ hủ tục lạc hậu

Như ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình - một xã với 45% là dân tộc Pà Thẻn, còn lại là các dân tộc như Tày, Nùng, Dao… Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống người dân xã Tân Bắc, huyện Quang Bình được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những đổi thay, hiện trên địa bàn xã vẫn còn một số tập quán lạc hậu, nhất là trong việc tang ma, việc giữ gìn vệ sinh môi trường …từ đó, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đời sống của người dân. Nắm bắt được điều này, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh tuyên truyền cho các hội viên bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng việc xây dựng các quy ước, hương ước nhằm điều chỉnh nếp sống văn minh trong hội viên.

Văn hóa truyền thống là một phần quan trọng của cuộc sống. Do đó, cần thiết phải giữ gìn các phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp, song cũng cần loại trừ những cái lỗi thời, nhằm xây dựng  đời sống văn hóa các dân tộc giàu bản sắc. Tuy nhiên, để bài trừ các hủ tục lạc hậu là việc làm không thể “một sớm, một chiều” mà cần có sự chung tay, chung sức và trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và cần được thực hiện thường xuyên, liên tục linh hoạt, phù hợp với thực tế của từng địa phương./.

Hải Hà - Phương Duyên


Ý kiến bạn đọc