Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Lực lượng Biên phòng tích cực thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng

18:26, 02/05/2022

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Trong đó, tại các đơn vị lực lượng vũ trang, các bộ, chiến sĩ cũng đang tham cuộc thi một cách bài bản, tích cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Hàng tuần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đều tập trung cán bộ, chiến sĩ tại hội trường lớn để cùng nghiên cứu tài liệu và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

Do đặc thù là đơn vị lực lượng vũ trang, nhiều cán bộ, chiến sĩ không sử dụng điện thoại, máy tính có kết nối Internet. Chính vì vậy hàng tuần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đều tập trung cán bộ, chiến sĩ tại hội trường lớn để cùng nghiên cứu tài liệu và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Còn tại các Đồn Biên phòng cũng đã chủ động chủ động bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết của Đảng. Mỗi lần tham gia thi là 1 lần giúp cán bộ, chiến sĩ ôn lại, nắm chắc hơn về Chủ trương, Chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Từ đó áp dụng vào công việc, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới.

Qua cuộc thi cũng sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Giang

Bên cạnh những cán bộ, chiến sĩ được các đơn vị tạo điều kiện tham gia Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng tập trung, trong 2 tuần thi vừa qua nhiều cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cũng tranh thủ thời gian tự nghiên cứu tài liệu, chủ động tìm hiểu thể lệ, cách thức của Cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến của Đảng là một trong những hình thức góp phần thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành kỷ luật. Qua cuộc thi cũng sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Giang; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Hoàng Gia- Nguyễn Tâm

 

 


Ý kiến bạn đọc