Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phát huy vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới

17:34, 15/10/2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, khó vạn lần Dân liệu cũng song” và “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn chú trọng công tác dân vận. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 15/10/1930 - 15/10/2022, với chủ đề “Tháng hành động hướng về cơ sở.” Hiện nay, ngành dân vận các cấp đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phat triển tỉnh Hà Giang.

 

Thôn Lùng Pục xã Phong Quang huyện Vị Xuyên đã trở thành thôn đi đầu về phát triển kinh tế vườn hộ

Là một trong những xã đi đầu về thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp của huyện Vị Xuyên; Xã Phong Quang luôn xác định công tác Dân vận đóng vai trò quan trọng với nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể, sáng tạo để người dân tích cực tham gia. Điển hình là thôn Lùng Pục đã trở thành thôn đi đầu về phát triển kinh tế vườn hộ và nhiều hộ dân trong thôn đã có thu nhập cao từ diện tích vườn được cải tạo.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 12 đội vận động quần chúng tại 12 Đồn Biên phòng

Với vai trò nòng cốt trong công tác dân vận khu vực biên giới, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 12 đội vận động quần chúng tại 12 Đồn Biên phòng. Các đội vận động quần chúng đã cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, tham gia nhiệt tình với các chương trình xóa nhà tạm, cải tạo vườn tạp; xây dựng nông thôn mới, bài trừ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu.

Hiện nay, Ban dân vận các cấp đang triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, tập trung hướng về cơ sở

Những năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị luôn được sự quan tâm của cấp ủy đảng. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả rõ nét. Đặc biệt, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 15 về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Hiện nay, Ban dân vận các cấp đang triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, tập trung hướng về cơ sở nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực và góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Hồng Duyên- Hải Hà


Ý kiến bạn đọc