Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    35oC

Bắc Quang phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2021

21:28, 11/01/2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Quang đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2021, huyện đặt mục tiêu phấn đấu đưa 4 xã là: Vô Điếm, Việt Hồng, Liên Hiệp, Đồng Tâm về đích NTM.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận của Nhân dân

Chỉ tính riêng trong năm 2020, toàn huyện đã làm mới được trên 58km đường bê tông; Sửa chữa, cải tạo 42 nhà văn hóa thôn; Xây dựng 12 phòng học; Sửa chữa, duy tu được trên 5km đường giao thông; Huy động nhân dân tham gia đóng góp trên 24.000 ngày công; đóng góp bằng tiền mặt, vật liệu, hiến đất... quy đổi ước đạt trên 21 tỷ đồng; Trên 10.200 hộ đạt tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp”; 10 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên… Đến nay, toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Trong đó có 08 xã đã đạt chuẩn đều đạt từ 13-17 tiêu chí NTM nâng cao.

Năm 2021 huyện sẽ tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí để thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với 9 xã đạt chuẩn. Phấn đấu xây dựng 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện phấn đấu tăng thêm 38 tiêu chí, có 03 sản phẩm đạt từ 3-5 sao cấp tỉnh..

Thanh Loan - Hoàng Duynh (Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc