Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hùng An - Điểm sáng trong vận động xã hội hóa xây dựng Nông thôn mới

15:14, 21/04/2021

Là 1 trong 9 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Bắc Quang, quá trình thực hiện, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Hùng an đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân nhận thức rõ ý nghĩa, lợi ích của chương trình, từ đó cùng  góp sức, chung tay xây dựng xã về đích Nông thôn mới.

Hùng an - Điểm sáng trong XHH xây dựng nông thôn mới

Triển khai chương trình xây dựng NTM, với phương châm “Nhân dân và Nhà nước cùng làm”, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã Hùng An đã đoàn kết, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Đồng thời lồng ghép các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động các phong trào thi đua chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố với người dân là trung tâm.

Nhà văn hóa thôn Hùng Tâm

Do đó, trong gần 3 năm triển khai xây dựng NTM, người dân xã Hùng An đã đóng góp đất đai, công sức, huy động tiền của trị giá gần 14 tỷ đồng, chiếm khoảng 33,5% giá trị đầu tư xây dựng của xã. Từ sự chung tay, góp sức của người dân, xã Hùng An đã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trước 1 năm so với Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện và Xã đề ra.

Không chỉ  huy động nguồn lực trong dân để hoàn thành và tiếp tục nâng cáo  các tiêu chí NTM, xã Hùng An cũng đã và đang làm tốt công tác xã hội hoá để hỗ trợ làm nhà cho đối tượng chính sách trên địa bàn theo Chương trình 1953 của tỉnh.

Về đích xây dựng NTM, bộ mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển, cuộc sống người dân từng được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng nhiều hơn; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng An đang quyết tâm phấn đấu đưa xã trở thành đô thị loại V trong thời gian tới./.

Văn Hương - Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc