Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Lãnh đạo huyện Xín Mần kiểm tra nông thôn mới tại xã Nàn Xỉn

21:51, 18/04/2021

Mới đây, lãnh đạo UBND huyện Xín Mần cùng đạo diện các phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới tại xã Nàn Xỉn.

Lãnh đạo UBND huyện Xín Mần kiểm tra mặt bằng xây dựng Nhà văn hóa thôn Chúng trải

  Trong 3 tháng đầu năm, dưới sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đã và đang được xã Nàn Xỉn triển khai, thực hiện có hiệu quả, nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn được triển khai đồng bộ. Cụ thể như: Đã mở mới và đổ bê tông các tuyến đường, liên thôn, liên xã được 5,2 km, xây dựng 07 cổng thôn, xã hội hóa được trên 200 triệu đồng, đóng góp trên 1.000 ngày công lao động; Chương trình xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo biên giới đã được triển khai, thực hiện hoàn thành 89 nhà, trong đó: Giai đoạn 1 hoàn thành 87 nhà, giai đoạn 2 đã hoàn thành 2 nhà, các hộ còn lại đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trước tháng 7 năm 2021. Tổng kinh phí hỗ trợ 2 giai đoạn là 6,06 tỉ đồng; Chương trình cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập cho nhân dân được triển khai kịp thời, hiện tại có 88 hộ đăng ký thực hiện, năm 2021 thực hiện thí điểm trên 20 hộ, các hộ còn lại sẽ thực hiện trong giai đoạn tiếp theo…

   Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND huyện Xín Mần đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới; đối với các tiêu chí đã đạt đề nghị Ban Chỉ đạo xã tiếp tục nâng chất lượng các tiêu chí đó; đối với thôn Ma Dì Vảng đã đạt Thôn nông thôn mới, đề nghị xã xây dựng kế hoạch, phấn đấu thực hiện thành Thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã; Để đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng như trụ sở thôn, đường bê tông thôn, đề nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Ban quản lý thôn; quan tâm chú trọng tiêu chí vệ sinh môi trường; Với đoạn đường bê tông bị sói mòn do thiên tai, đề nghị xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, để có phương án khắc phục, sửa chữa xong trước mùa mưa; Với diện tích 20 ha cây mận đã trồng, đề nghị xã đánh giá cụ thể, chi tiết hiệu quả trong 3 năm tới, từ đó có cơ sở nhân rộng; Đối với tiêu chí thu nhập, xã tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi điển hình, trong đó đẩy mạnh phát triển đại gia súc, chăn nuôi gia cầm; tăng diện tích trồng cây thảo quả, sa nhân tím; Tiếp tục thực hiện chương trình Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Hoàng Thạch( Xín Mần)

 


Ý kiến bạn đọc