Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quang Bình đẩy mạnh thực hiện chương trình 1953 giai đoạn 2

17:47, 03/04/2021

Sau giai đoạn 1 thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, huyện Quang Bình hoàn thành 186 căn nhà cho các đối tượng. Bước sang giai đoạn 2, qua rà soát, thẩm định, huyện còn 70 hộ cần được hỗ trợ xây nhà ở. Do đó, Quang Bình đang tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Quang Bình hỗ trợ làm nhà giai đoạn 2.

Thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, huyện Quang Bình đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Ngoài số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho mỗi hộ theo định mức thì huyện đã huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân bằng vật chất hoặc ngày công để giúp đỡ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo làm nhà ở. Kết thúc giai đoạn 1, huyện đã hoàn thành 186 căn nhà cho các đối tượng. Đời sống của các hộ sau khi được thụ hưởng hỗ trợ đã nâng cao hơn trước, nhà cửa khang trang, vững chắc, bảo đảm về vệ sinh môi trường, tránh được tác động xấu của thời tiết. Nối tiếp thành công của giai đoạn 1, bước sang giai đoạn 2, huyện đã rà soát, thẩm định kỹ lưỡng còn 70 hộ cần được hỗ trợ xây nhà ở.

Cần khẳng định: việc thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Góp phần nâng cao nhận thức xã hội, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; tạo niềm tin sâu sắc vào chính sách đền ơn, đáp nghĩa của tỉnh nói chung và huyện Quang Bình nói riêng./.

Hoàng Gia - Văn Hương


Ý kiến bạn đọc