Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

4.726 hộ đã khởi công xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953

16:43, 02/06/2021

Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có kho khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Lũy kế đến ngày 31/5 đã có 4.726 hộ khởi công xây dựng và hoàn thành.

Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự lễ khánh thành và bàn giao nhà ở tại xã Đông Hà, Quản Bạ vào ngày 12/5

Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trong giai đoạn II. Thời gian qua, các ngành thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện và chế độ báo cáo theo định kỳ. Lũy kế đến ngày 31/5, toàn tỉnh có 4.726 hộ gia đình triển khai xây dựng nhà ở, trong đó 235 hộ gia đình chính sách người có công, 547 hộ cựu chiến binh nghèo, 1.787 hộ nghèo xã biên giới và 2.157 hộ nghèo xã nội địa. Đã có 4.343 hộ đã hoàn thành, trong đó giai đoạn II hoàn thành 1.007 hộ.

Đến ngày 31/5, kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân chuyển vào tài khoản của Sở LĐTB&XH tỉnh là hơn hơn 241 tỷ đồng; kinh phí đã chuyển cho các huyện hỗ trợ là hơn 233 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đang được tập trung triển khai thực hiện tích cực và có hiệu quả. Ban chỉ đạo các huyện, thành phố: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ đã được thẩm định, phê duyệt theo theo thứ tự ưu tiên đúng các quy định của Ban chỉ đạo tỉnh, đảm bảo chất lượng bền chắc và an toàn lao động trong quá trình thi công. Vận động các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, công chức xã... hỗ trợ nhân lực cho các hộ già cả, neo đơn, không có sức lao động, đặc biệt là sự hỗ trợ nhân lực của cộng đồng để giảm chi phí. Tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ chương trình./.

Duy Quang


Ý kiến bạn đọc