Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Bắc Quang dồn sức xây dựng Nông thôn mới

17:37, 14/06/2021

Theo kế hoạch năm 2021, huyện Bắc Quang phấn đấu 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Đồng Tâm, Liên Hiệp, Vô Điếm và Việt Hồng. Hiện nay huyện đã và đang dồn sức để đưa 4 xã cán đích nông thôn mới đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Bắc Quang dồn sức xây dựng Nông thôn mới

Là 1 trong 4 xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới trong năm 2021 của huyện Bắc Quang, hiện nay Đồng Tâm đang cố gắng huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó xã đã đưa ra các giải pháp cụ thể để củng cố các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Xã đang ưu tiên tiêu chí dễ hoàn thành và cần ít kinh phí làm trước, tiêu chí khó và cần nhiều kinh phí thực hiện sau.

Huyện Bắc Quang nhìn từ trên cao

Với phương châm lấy phát triển sản xuất làm gốc, lấy việc nâng cao đời sống nhân dân làm mục tiêu; lấy lợi ích mang lại cho người dân và cộng đồng làm động lực và lấy sự đồng lòng, góp sức của cộng đồng dân cư là bí quyết của thành công. Vì vậy ngoài các mô hình kinh tế truyền thống như: chăn nuôi, phát triển kinh tế rừng thì nhiều mô hình kinh tế hiệu quả khác cũng được các xã ở huyện Bắc Quang triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phía người dân.  

Người dân tham gia lao động cộng sản xây dựng nông thôn mới

Để thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, 4 xã nằm trong lộ trình về đích và các tổ chức từ huyện đến cơ sở đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thông tin kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của người dân khi tham gia xây dựng các công trình xây dựng cơ bản. Đồng thời phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới tạo nên khí thế sôi nổi.

Đến thời điểm này, trong 4 xã sẽ cán đích nông thôn mới trong năm nay của huyện Bắc Quang đã có 2 xã đạt 12 tiêu chí, các xã còn lại cũng đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Với quyết tâm xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, Bắc Quang đang dồn sức để thực hiện chương trình./.

Thanh Loan - Hoàng Duynh (Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc