Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quản Bạ hoàn thành 42/90 ngôi nhà theo Quyết định 1953 giai đoạn 2

15:50, 13/06/2021

Thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy giai đoạn 2. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, sự chung tay giúp đỡ của cán bộ và nhân dân, hiện tại huyện Quản Bạ đã có 42 ngôi nhà khang trang kiên cố được bàn giao đưa vào sử dụng.

42 ngôi nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Giai đoạn 2, huyện Quản Bạ được giao và thực hiện hoàn thành xây dựng nhà ở cho 90 hộ người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí tỉnh cấp là 5,4 tỷ đồng. Để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách thường xuyên bám nắm cơ sở; phối hợp với các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ khởi công làm nhà đảm bảo tiêu chí “cứng nền, cứng tường, cứng mái” theo chỉ đạo của tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện, huyện đã huy động được gần 6.550 ngày công giúp đỡ các đối tượng thụ hưởng làm nhà... Đến nay 42/90 ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Huyện đã thực hiện giải ngân cho các hộ hoàn thành nhà ở với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Quản Bạ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huy động cán bộ, nhân dân cùng tham gia hỗ trợ các hộ đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm hoàn thành trước ngày 30/6. Đồng thời, yêu cầu các hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở thực hiện tốt việc chằng néo mái nhà để không bị ảnh hưởng do thiên tai.../.

Quỳnh Hương


Ý kiến bạn đọc