Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xây dựng Nông thôn mới- Bài học từ xã Mậu Duệ huyện Yên Minh

20:41, 25/08/2021

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đổi thay tích cực từng ngày. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, trong thực tế triển khai cũng cho thấy, có xã sau khi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đã không duy trì được chuẩn chứ chưa nói đến nâng cao các tiêu chí. Thậm chí đã có xã ra khỏi Nông thôn mới, câu chuyện tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh là một thí dụ…

Mậu Duệ là xã đầu tiên của huyện Yên Minh được công nhận đạt chuẩn NTM tháng 1/2016

Tháng 1/2016, Mậu Duệ là xã đầu tiên của huyện Yên Minh được công nhận đạt chuẩn NTM. Tại thời điểm được công nhận, nhiều tiêu chí như: Đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư đã đạt ngưỡng song chất lượng chưa cao. Nợ đọng xây dựng NTM của xã còn trên 25 tỷ đồng, đến cuối năm 2019 mới hoàn thành trả nợ. Toàn xã còn tới 8 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, 3/17 thôn chưa được đầu tư điện lưới.  

Ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có Quyết định thu hồi Quyết định công nhận xã Mậu Duệ đạt chuẩn NTM.

Khi đã đạt chuẩn NTM, chất lượng của nhiều tiêu chí không chỉ là duy trì mà thay đổi theo hướng nâng cao, do đó, có những thời điểm sau khi công nhận xã Mậu Duệ chỉ đạt 13/19 tiêu chí. Sau nhiều những nỗ lực, đến nay xã đã đạt 18/19 tiêu chí, riêng tiêu chí thu nhập chưa đạt. Nhìn thẳng vào thực tế, đầu năm 2021, xã Mậu Duệ đã có đơn đề nghị UBND tỉnh xin ra khỏi xã NTM. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ các tiêu chí, ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có Quyết định thu hồi Quyết định công nhận xã Mậu Duệ đạt chuẩn NTM.

Nông thôn mới là người dân phải có đời sống, mức sống tốt hơn

Việc thu hồi quyết định công nhận xã Mậu Duệ huyện Yên Minh đạt chuẩn NTM khi không thể duy trì, nâng cao tiêu chí theo quy định thể hiện rõ quan điểm của tỉnh hiện nay trong xây dựng nông thôn mới là làm thật, kết quả thật, không hình thức, nông thôn mới là người dân phải có đời sống, mức sống tốt hơn. Đồng thời, đây cũng là bài học để các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phải loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu quyết liệt trong duy trì, nâng cao tiêu chí, chất lượng nông thôn mới. Bởi đây là chương trình có khởi đầu mà không có kết thúc, là chương trình của nhân dân, do nhân dân làm và nhân dân là người hưởng lợi nên phải làm thường xuyên, liên tục./.

Văn Bính- Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc