Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cách làm hiệu quả trong cải tạo vườn tạp tại xã Quang Minh

15:56, 05/09/2021

Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, xóa nghèo bền vững. Xã Quang Minh đã có cách làm hiệu quả, đó là đối với các hộ được hỗ trợ sẽ giao trực tiếp cho một tổ chức trực tiếp giúp đỡ. Nhờ đó các hộ thực hiện cải tạo vườn tạp đã có sản phẩm và đem lại hiệu quả thiết thực; làm thay đổi tư duy sản xuất cho người dân trên mảnh đất của gia đình.

Cách làm hiệu quả trong cải tạo vườn tạp tại xã Quang Minh

Mảnh vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Minh Tiến hiện đã được trồng một số loại cây ăn quả như ổi, thanh long, bưởi và dược liệu, sau khi có sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBMTTQ xã về quy hoạch lại vườn của gia đình. Đây là hộ gia đình được xã giao trực tiếp cho UBMTTQ xã phụ trách hỗ trợ.

Mảnh vườn gia đình ông Nguyễn Văn Duẩn

Gia đình ông Nguyễn Văn Duẩn, thôn Quán là hộ cận nghèo, được hỗ trợ cải tạo vườn tạp. Và gia đình ông Duẩn, được Văn phòng UBND xã phụ trách hỗ trợ. Với diện tích vườn hơn 400m2, được cán bộ chuyên môn của xã xuống cùng gia đình quy hoạch lại một cách bài bản. Một phần để trồng rau xanh cải thiện bữa ăn hàng ngày; một phần diện tích trồng cây ăn quả và một phần xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn và gia cầm. Với việc quy hoạch phân khu hợp lý, đồng thời được hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng vặt nuôi; ông Duẩn yên tâm sẽ sớm thoát khỏi hộ cận nghèo.

Vườn cây ăn quả sau cải tạo vườn tạp

Xã Quang Minh xác định để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa sát với điều kiện thực tế địa phương là rất quan trọng. Trong đó, cách làm giao trực tiếp cho một tổ chức hỗ trợ từng hộ gia đình trong cải tạo vườn tạp để có sản phẩm như đã làm vừa qua là cách làm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về sản xuất. Nhờ có cách làm linh hoạt và cụ thể nên thực hiện cải tạo vườn tạp ở Quang Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Kế hoạch huyện giao thực hiện 4 hộ, đến nay xã đã hỗ trợ 9 hộ thực hiện. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và sát sao trong chỉ đạo để cải tạo vườn tạp thật sự tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân./.

Duy Quang - Hải Tú


Ý kiến bạn đọc