Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quản Bạ: Phấn đấu hoàn thành 20 ngôi nhà trong đợt 3 giai đoạn 2, chương trình 1953

16:27, 13/09/2021

Từ bài học kinh nghiệm cùng những cách làm hay trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nhà ở  cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện đợt 3 giai đoạn 2 của chương trình, huyện Quản Bạ tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân chung tay hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tiến độ các nhà đang thi công

Ngay sau khi được tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 3 giai đoạn 2, với là 20 hộ gia đình; đến nay 100% các ngôi nhà đã khởi công xây dựng, cơ bản tiến độ đạt trên 70%, 01 ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hiện, huyện Quản Bạ tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ ngày công lao động từ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tại địa phương chung tay giúp đỡ, đồng thời định hướng các hộ gia đình thực hiện xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chí 3 cứng của tỉnh và 03 yếu tố về sạch nền, bền mái, chằng néo mái nhà trong phòng, chống thiên tai của huyện; phấn đấu 20 ngôi nhà thực hiện trong đợt 3 giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2021./.

Hoàng Chính (Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc