Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hà Giang thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới

17:01, 10/10/2021

Năm 2021, tỉnh Hà Giang phấn đấu hoàn thành 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Ảnh minh họa

 Ngay từ đầu năm, tỉnh đã ban hành các Kế hoạch thực hiện 8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Xây dựng Đề án huyện NTM đến năm 2025 đối với huyện Bắc Quang và Quang Bình. Sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Chủ động huy động các nguồn vốn để thực hiện chương trình tại các xã. Đến nay, đã huy động được trên 240 tỷ đồng. Hoàn thành việc tổ chức đấu thầu mua xi măng hỗ trợ 8 xã đăng ký thực hiện tiêu chí giao thông. Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hạ tầng nông thôn với trên 152 km đường bê tông các loại, bó láng nền nhà cho 1.265 hộ, di dời 799 chuồng trại chăn nuôi. Bên cạnh đó, tỉnh huy động Nhân dân hiến gần 278 nghìn m2 đất; đóng góp trên 166 nghìn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong 9 tháng, đã thực hiện tăng 24 tiêu chí nâng tổng số tiêu chí toàn tỉnh đạt 2.383 tiêu chí. Đối với 8 xã xây dựng NTM, đã hoàn thành 114/152 tiêu chí, đạt 75%. Trong thời gian tới, tỉnh yêu cầu các huyện quyết liệt và có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí tại 8 xã đăng ký đạt chuẩn theo kế hoạch./.

Văn Bính - Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc