Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đồng Văn tăng cường phòng chống tảo hôn

18:25, 07/04/2021

Với  sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn trên địa bàn, thời gian qua huyện Đồng Văn công tác tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Đồng văn tăng cường phòng chống tảo hôn

Trong  3 tháng đầu năm, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện đã xảy ra 127 vụ/19 xã, thị trấn và giảm 95 vụ so với năm 2020. Ngày từ đầu năm, UBND các  xã, thị trấn đã tiến hành thực hiện các biện pháp can thiệp, tuyên truyền và hòa giải thành công được 102 vụ và còn lại 25 vụ đang trong thời gian hòa giải, hoãn hôn, và không có trường hợp kết hôn cận huyết. Bên cạnh đó các xã, thị trấn cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, với hình thức tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương được 3.853 buổi, tổ chức tuyên tuyền được 104 buổi tư vấn phòng, chống tảo hôn và kết hôn thuận huyết thống nhằm tuyên truyền cho bà con nhân dân về những tác hại và hệ lụy của nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết gây ra.

Các cán bộ đến từng hộ gia đình tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Trên địa bàn huyện Đồng Văn có 03 xã là Sà Phìn, Lũng Táo và Tả Lủng là các xã thí điểm thực hiện mô hình về phòng, chống  tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ  tháng 1đến hết tháng 2/2021tại  03 xã có 15 vụ tảo hôn nhưng đã kịp thời ngăn chặn xử lý dứt điểm 14 vụ còn lại 01 vụ đang thực hiện. So với năm 2020 đã giảm 26 vụ. Bên cạnh đó, thông qua các buổi họp thôn, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp vận động nhân dân, và tổ chức ký kết đối với các gia đình có con em trong độ tuổi kết hôn đăng ký không thực hiện tảo hôn. Đối với các vụ việc đã diễn ra, Ban chỉ đạo cuộc vận động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xã đã phối hợp Ban lãnh đạo thôn xử lý dứt điểm, bằng các hình thức hoãn hôn, trao trả người cho các địa phương khác, những hộ dân không tuân thủ yêu cầu các ngành chức năng pháp luật vào làm việc để giải quyết tảo hôn.

Trong thời gian tới, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động chống tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp theo dõi, nắm tình hình, tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục nhân dân, đặc biệt là các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống về những tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. UBND xã, thị trấn tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giáo dục về Luật hôn nhân và gia đình, vận động, giáo dục thuyết phục và áp dụng các biện pháp ngăn chặn...Từ đó giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Đức Chung – Việt Anh (huyện Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc