Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Toàn tỉnh có 13 làng văn hóa du lịch tiêu biểu

17:09, 04/04/2021

Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2025: Xây dựng các Làng văn hóa du lịch cộng đồng trở thành trung tâm bảo tồn, phát huy và khai thác giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival Khèn Mông tại huyện Mèo Vạc

Đến nay, toàn tỉnh có 13 làng văn hóa du lịch tiêu biểu thuộc 9 huyện, thành phố đạt 10/10 tiêu chí theo Tuyên bố Panhou. Quá trình sinh hoạt, hoạt động của các Làng Văn hóa du lịch cộng đồng đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng thôn, bản phát triển về kinh tế, cải thiện cảnh quan môi trường tự nhiên, nhất là qua mô hình dịch vụ lưu trú. Đặc biệt, hoạt động du lịch cộng đồng gắn phục hồi bản sắc  truyền thống độc đáo ở một số làng, bản của đồng bào bước đầu tạo thu nhập ổn định cho người dân với thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/hộ/năm. Nhiều địa chỉ đã tạo diện mạo mới cho ngành du lịch của tỉnh; trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trên hành trình khám phá mảnh đất tộc Bắc của Tổ quốc. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch thiếu định hướng cùng nhiều nguyên nhân khác đang khiến văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một. Do vậy, UBND tỉnh đã ban hành Đề án: “Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các làng VHDLCĐ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Đề án nêu ra các giải pháp có tính khả thi và bền vững, khi đi vào cuộc sống sẽ góp phần thực hiện mục tiêu kép: Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng 19 dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc./.

Phương Duyên - Văn Bính


Ý kiến bạn đọc