Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2021

11:15, 12/10/2021

Ngày 12.10, UBND huyện Mèo Vạc phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Báo cáo viên Sở Nội vụ truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, 159 học viên là lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn được báo cáo viên của Sở Nội vụ truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Triển khai đổi mới cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ số quản trị công cấp tỉnh (PAPI). Ngoài ra, các học viên được trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, từ đó giúp đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ này được bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị.

Minh Chuyên( Huyện Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc