Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đồng Văn: Đẩy nhanh chuẩn bị tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu

17:27, 26/04/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2019 - 2022 và Kế hoạch chuẩn bị tái đánh giá lần thứ 3, huyện Đồng Văn đã triển khai đồng bộ các nội dung theo khuyến nghị của các chuyên gia UNESCO, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về Công viên địa chất cho cộng đồng dân cư; xã hội hóa xây dựng các điểm dừng chân, chòi vọng cảnh và duy tu bảo dưỡng các điểm di sản.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn kiểm tra tiến độ thi công các công trình

Nằm trên trục chính đường du lịch trải nghiệm khám phá Cao nguyên đá, điểm dừng chân số 50 theo khuyến cáo của các chuyên gia UNESCO, kế hoạch số 76 của UBND tỉnh, có vị trí đắc địa, là điểm ngắm trọn cảnh quan khu vực thôn Sủng Trái B, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn. Công trình được đầu tư gần 1 tỷ đồng, theo hình thức xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó huyện hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại kinh phí của gia đình đầu tư. Các hạng mục công trình gồm: bãi đỗ xe, không gian trưng bày các sản phẩm địa phương và chòi ngắm cảnh chính đang được hoàn thiện khâu cuối cùng.

Nhiều công trình đã huy động được xã hội hoá, để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp các điểm du lịch

Để phục vụ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu, trong năm 2022, huyện Đồng Văn đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh khảo sát, đo đạc, xác định vị trí cụ thể xây dựng điểm dừng chân, sàn ngắm cảnh, bãi đỗ xe; giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các phần việc cụ thể. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đến nay trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành điểm dừng chân, bãi đỗ xe trên tuyến du lịch trải nghiệm, phối hợp trưng bày bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc huyện Đồng Văn. Nhiều công trình đã huy động được xã hội hoá, để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp các điểm du lịch.`

Dòng sông Nho Quế

Xác định việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn là nhiệm vụ quan trọng. Huyện Đồng Văn luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại trường học và tuyên truyền lưu động tại các xã nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, cán bộ giáo viên và học sinh về giá trị di sản.      

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ tích cực của nhân dân, đến nay công tác chuẩn bị tái đánh giá CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn trên địa bàn huyện Đồng Văn đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo điều kiện cho công tác tái đánh giá trong năm 2022./.

Hải Tú- Văn Bính

 


Ý kiến bạn đọc