Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xín Mần: Đẩy mạnh bài trừ các hủ tục lạc hậu

18:26, 23/04/2022

Đã từ rất lâu rồi, không ít tập tục lỗi thời, lạc hậu trong việc cưới, việc tang, sinh hoạt và đời sống tồn tại dai dẳng trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Xín Mần đã trở thành rào cản kìm hãm sự phát triển tiến bộ của xã hội. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc vận động nhân dân các dân tộc xóa bỏ các tập tục lạc hậu, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, giàu bản sắc của mỗi dân tộc.

2

Toàn cảnh hội thảo thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu tại xã Nàn Ma huyện Xín Mần

Xín Mần - mảnh đất Phía Tây của tỉnh, là nơi hội tụ 16 dân tộc cùng chung sống. Tỷ lệ đồng bào Dân tộc thiểu số chiếm 96,25% cơ cấu dân số toàn huyện. Xuyên suốt quá trình phát triển, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, phản ánh chân thực đời sống văn hóa của dân tộc mình qua từng thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, với các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa bàn cư trú, phong tục tập quán, trình độ dân trí nên một số đồng bào Dân tộc thiểu số trong huyện vẫn còn tồn tại các tập tục lạc hậu, lỗi thời, không phù hợp với cuộc sống hiện nay.

Bài trừ tập tục lạc hậu không phải là việc làm “một sớm một chiều”. Do vậy, nhiều năm qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã kiên quyết, kiên trì thực hiện một cách thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp linh hoạt.

 Thực tế cho thấy, tập tục lạc hậu tuy chiếm tỷ lệ nhỏ, tồn tại rải rác tại các thôn vùng sâu, xa, vùng Dân tộc thiểu số, nơi điều kiện KT-XH khó khăn nhưng tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, gây kích động, chia rẽ. Không ít tập quán còn tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành thói quen của cộng đồng, khó có thể từ bỏ dù đã lỗi thời, lạc hậu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị trong việc nghiên cứu cách thức giúp can thiệp, cải tạo, bài trừ các tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường sống văn minh.

 Thực tế cho thấy, những tập quán lạc hậu đã ăn sâu trong suy nghĩ, thói quen của đồng bào dân tộc từ bao đời nay. Do vậy, những hủ tục đó chỉ có thể đẩy lùi được khi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở được phát huy. Khi những hủ tục không còn, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước sẽ là tiền đề thuận lợi để đồng bào có thể vững bước xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc./.

Hồng Quang- Hà Toản


Ý kiến bạn đọc