Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Công bố số liệu chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

20:12, 29/06/2022

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; Sở Nội vụ và Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại hội nghị Ban chỉ đạo tổng điều tra Trung ương đã thông báo một số nội dung chính của cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Cụ thể, cả nước có hơn 6 triệu đơn vị điều tra, tăng 7,5% so với năm 2016; Tổng điều tra kinh tế đã hoàn thành thu thập thông tin của 684 nghìn doanh nghiệp; 15 nghìn Hợp tác xã; 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 6,5 nghìn cơ sở hiệp hội, tổ chức phi chính phủ; 32 nghìn đơn vị hành chính; 52 nghìn đơn vị sự nghiệp; gần 47 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã hoàn thành việc thông tin của 32 nghìn cơ sở hành chính, tăng 15% so với năm 2016; tỷ lệ người đứng đầu có trình độ từ đại học trở lên là 31.500 người, chiếm 97,85%... Từ kết quả tổng điều tra cho thấy: việc sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế tiếp tục được duy trì; doanh nghiệp đã khẳng định vai trò nòng cốt của nền kinh tế; tỷ lệ người đứng đầu đơn vị có trình độ đại học và trên đại học tăng đáng kể…

Đối với tỉnh Hà Giang, cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh có 1246 doanh nghiệp/HTX đang hoạt động, chiếm gần 60% tổng số danh sách điều tra; 805 đơn vị khối sự nghiệp, hiệp hội, giảm 270 đơn vị so với năm 2017; gần 25 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tăng 6% so với tổng điều tra năm 2017... Qua đánh giá, số lượng các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở cá thể, tôn giáo ở mức trung bình so với các địa phương khác./.

Phương Duyên- Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc