Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đại hội Chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ- Đảng bộ Đài PT-TH Hà Giang

18:16, 26/06/2022

Ngày 26/6, Chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ, Đảng bộ Đài PT – TH Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là đại hội Chi bộ điểm của Đảng bộ Đài PT – TH Hà Giang.

 

Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ trực thuộc Đảng bộ Đài PT – TH Hà Giang có tổng số 10 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã bám sát kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài PT – TH Hà Giang để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Duy trì việc sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình hàng ngày đảm bảo đúng lịch, đúng giờ phát sóng và chất lượng kỹ thuật. Phối hợp thực hiện thành công truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn của tỉnh. Tiếp nhận quản lý, khai thác, vận hành tốt các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình. Kịp thời sửa chữa, đề xuất khắc phục các sự cố máy móc, thiết bị. Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt văn hóa ứng xử, giao tiếp. Thường xuyên duy trì và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được triển khai, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; 100% cán bộ, đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; 80% viên chức đạt lao động tiên tiến; Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; kết nạp được 1 đảng viên trở lên.

 Ban Chi ủy Chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ khóa XIII ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025./.

Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc