Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Mèo Vạc: Xã hội hóa xây dựng 39 ngôi nhà ở cho hộ nghèo

09:17, 29/06/2022

Cùng với nguồn lực của Nhà nước, hiện nay huyện Mèo Vạc đang triển khai có hiệu quả việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Những ngôi nhà mới được hoàn thành từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... đã tạo động lực để hộ nghèo vươn lên.

Một ngôi nhà khang trang do CLB Mãi mãi tuổi 20 Hà Nội tài trợ tại thôn Sán Sì Lủng xã Cán Chu Phìn

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ được 39 nhà cho 39 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, đã bàn giao đưa vào sử dụng 34 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên huyện Mèo Vạc đã chủ động triển khai đồng bộ phương thức vận động phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực đã huy động được cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần tích cực của các tầng lớp Nhân dân, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện và nâng cao đời sống. Song song với đó chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy cũng được triển khai theo lộ trình đề ra.

Có thể nói, công tác xã hội hóa nguồn lực làm nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Mèo Vạc đang được thực hiện đảm bảo tốt mục tiêu của Chính phủ “không ai bị bỏ lại phía sau” đang được cả cộng đồng hưởng ứng, mỗi ngôi nhà khang trang, kiên cố đưa vào sử dụng đã tạo động lực để mỗi hộ nghèo vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no hơn...

Minh Đức( Mèo Vạc)

 

 

 


Ý kiến bạn đọc