Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi Thủy điện sông Chảy 3

20:30, 27/06/2022

Thủy điện sông Chảy 3 đã đi vào phát điện thương mại, từ cuối năm 2020 song do kết cấu địa chất yếu đến nay nhiều diện tích đất sản xuất, hoa màu khu vực lòng hồ thủy điện vẫn tiếp tục bị sạt lở. Do đó một số hộ dân của huyện Hoàng Su Phì mong muốn Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện và chủ đầu tư nhà máy thủy điện sông Chảy 3 sớm thống kê thiệt hại, lập phương án tri trả cho người dân.

Dự án Thủy điện sông Chảy 3 do Công ty TNHH Tiến Đạt làm chủ đầu tư

Dự án thủy điện sông Chảy 3 do Công ty TNHH Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư và chính thức bán điện thương phẩm từ tháng 10/2020. Về cơ bản, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ thủy điện đã hoàn thành. Tuy nhiên, sau gần 2 năm hoạt động, do địa chất kết cấu yếu, thiên tai xảy ra thường xuyên nên, nhiều diện tích đất sản xuất, hoa màu vùng lòng hồ thủy điện tiếp tục bị sạt lở. Do đó gần 50 hộ dân tại các xã Tụ Nhân, Pờ Ly Ngài mong muốn Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoàng Su Phì và chủ đầu tư Nhà máy thủy điện sông Chảy 3 cần sớm rà soát, lập phương án chi trả thiệt hại cho người nông dân.

Cũng liên quan đến nội dung này, trong thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và chủ đầu tư nhà máy thủy điện sông Chảy 3 thực hiện kiểm tra hiện trường. Đồng thời có văn bản thông báo tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hướng giải quyết vấn đề trên. Trong đó, huyện đề xuất phương án sẽ tổng hợp, tri trả thiệt hại cho người dân vào cuối mùa mưa năm 2022./.

Tuấn Quỳnh- Văn Bính


Ý kiến bạn đọc