Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

VNPT Hà Giang hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số

17:48, 25/06/2022

Triển khai thực hiện những nội dung trong thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Hà Giang. Những năm gần đây VNPT Hà Giang đã và đang tích cực đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.

 

VNPT Hà Giang đang tập trung rà soát, đầu tư xây dựng mới kết hợp với nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng viễn thông

Hạ tầng số được xác định gồm hạ tầng viễn thông và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Đây là những nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số. Trước yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ của tỉnh, VNPT Hà Giang đã và đang tập trung rà soát, đầu tư xây dựng mới kết hợp với nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng viễn thông đã có trên địa bàn. Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiên tiến với chất lượng cao và giá cả phù hợp.

Hiện VNPT Hà Giang đang quản lý 1.163 tTrạm phát sóng di động 2G, 3G, 4G

VNPT Hà Giang đang khẩn trương lắp đặt 17 trạm phát sóng di động tại các thôn, bản trên địa bàn chưa được phủ sóng di động Vinaphone theo chỉ đạo Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/7/2022. Hiện VNPT Hà Giang đang quản lý 1.163 tTrạm phát sóng di động 2G, 3G, 4G; 131 thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến toàn tỉnh; 240 điểm truyền số liệu chuyên dụng, kết nối 100% các xã, phường, thị trấn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.  

VNPT Hà Giang đang khẩn trương lắp đặt 17 trạm phát sóng di động tại các thôn, bản trên địa bàn

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh vẫn còn khoảng 100 thôn bản chưa có sóng di động, 823 thôn trắng Internet, đây đều là những thôn có địa hình phức tạp, điều kiện hạ tầng giao thông khó khăn, mật độ dân cư thấp, nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet ít trong khi chi phí đầu tư hạ tầng cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet cao. Do đó, VNPT Hà Giang đang tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng, báo cáo với Tập đoàn và UBND tỉnh cân đối nguồn lực để đầu tư.

Cùng với các doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn, VNPT Hà Giang đã và đang nỗ lực đầu tư cho hạ tầng viễn thông để thúc đẩy chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và xã hội số. Trong đó chú trọng xây dựng hạ tầng viễn thông đảm bảo sử dụng có hiệu quả, chất lượng./.

Đình Anh- Hồng Hải


Ý kiến bạn đọc