Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cụ thể hóa Nghị quyết số 24 về nâng cao chất lượng dân số

14:17, 03/07/2022

Ngày 7/4/2022, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 24 về nâng cao chất lượng dân số, giai đoạn 2022-2030. Mục tiêu của Nghị quyết là: Cải thiện căn bản về chất lượng giống nòi, từng bước nâng cao chất lượng dân số, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và hội nhập của tỉnh; Phấn đấu đến năm 2030 chỉ số phát triển con người ở mức trung bình so với cả nước. Xác định Nghị quyết số 24 sẽ là điều kiện quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy sự phát triển KT-XH, do vậy sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp, ngành, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết.

Hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh

Ngay sau khi Nghị quyết số 24 được ban hành, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Công tác dân số - KHHGĐ, Sở Y tế ban hành các văn bản, Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tế của từng địa phương. Bên cạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của tất cả cán bộ, công chức về việc nâng cao chất lượng dân số. Chi cục đã đề ra các giải pháp thực hiện 10 mục tiêu được Nghị quyết xác định. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn hàng năm sẽ lựa chọn triển khai các lĩnh vực ưu tiên.

Để Nghị quyết 24 của BTV Tỉnh ủy nhanh chóng đi vào cuộc sống, Trung tâm dân số - KHHGĐ 11 huyện, thành phố của tỉnh cũng đã và đang triển khai với nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, người dân về công tác dân số. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, duy trì các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số như: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Tư vấn tiền hôn nhân; Can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng...

Đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ luôn sâu sát cơ sở

Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài. Do đó, để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết số 24 của BTV Tỉnh ủy đề ra rất cần sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ngành và đoàn thể; đặc biệt là sự tích cực, chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ và sự đồng thuận của nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số nói riêng và mục tiêu phát KT-XH của tỉnh nói chung./.

Nguyễn Tâm- Minh Hiệu


Ý kiến bạn đọc