Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp - Ngày 12/5/2021

16:55, 12/05/2021

Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp - Ngày 12/5/2021

 


Ý kiến bạn đọc