Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy định phòng chống dịch Covid -19 - Ngày 14/7/2021

16:38, 14/07/2021

Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy định phòng chống dịch Covid -19 - Ngày 14/7/2021

 


Ý kiến bạn đọc