Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đồng Văn đẩy mạnh chăn nuôi theo lời dạy của Bác

16:44, 30/03/2021

Cách đây vừa tròn 60 năm trong dịp lên thăm và nói chuyện với Đảng bộ, Chính quyền và đồng bào Hà Giang, Chủ tịch Hồ Chí Minh có căn dặn: Đồng bào Hà Giang cần phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn... là nguồn lợi lớn lại là nguồn phân bón ruộng nương. Thực hiện lời dạy của Người, trong 60 năm qua, người nông dân trên rẻo cao Đồng Văn đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi vừa phát triển kinh tế gia đình vừa thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển.

Đồng Văn đẩy mạnh chăn nuôi theo lời dạy của Bác.

Mô hình chăn nuôi đại gia súc

Thực hiện lời dạy của Bác khi người lên thăm Hà Giang có căn dặn: Đồng bào rẻo cao cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi vừa làm giầu cho gia đình, vừa lấy sức kéo đồng thời nguồn phân bón sẽ phục vụ trồng trọt. Những năm qua, huyện Đồng Văn đã có rất nhiều giải pháp để thúc đẩy chăn nuôi. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Ban chỉ đạo Sản xuất Nông lâm nghiệp. Phân công các thành viên phụ trách xã triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm 3 cây, 4 con. Tổ chức đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi thông qua các hoạt động như: Thụ tinh nhân tạo, thiến bò đực cóc hoặc ủ cỏ chua…. Thực hiện lồng ghép các cơ chế chính sách như Nghị quyết 30a, Nghị quyết 209 để khuyến khích người dân chăn nuôi. Bên cạnh đó công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh chế biến cũng được huyện quan tâm.

Mô hình nuôi gà theo quy mô trang trại

Với những giải pháp quyết liệt từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện nên, trong những năm qua, giá trị chăn nuôi hàng năm của huyện Đồng Văn tăng khá cao, đàn gia súc, gia cầm tăng trưởng mạnh cả về sinh học và cơ học. Tỷ trọng giá trị chăn nuôi đạt 38% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn huyện. Tổng đàn gia súc tăng bình quân 6,3%/năm. Chăn nuôi gia trại, trang trại, liên kết sản xuất, thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác từng bước được hình thành, sản phẩm chăn nuôi dần trở thành hàng hóa, đem lại thu nhập cao cho người chăn nuôi./.

Tuấn Quỳnh - Đình Anh


Ý kiến bạn đọc