Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quản Bạ: Cải tạo vườn tạp gắn với Nhà sạch - vườn đẹp tại xã Thái An

16:22, 28/03/2021

Với sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 05 của Tỉnh, thời điểm này tại các địa phương trên địa bàn huyện Quản Bạ việc cải tạo để tạo sinh kế đã trở thành phong trào trong thi đua, lao động sản xuất. Tại xã Thái An, thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp với một cách làm sáng tạo, chủ động đó là: quy hoạch diện tích đất khoa học, trồng các giống cây tiềm năng gắn với xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp tại các hộ tham gia cải tạo.

Quản Bạ cải tạo vườn tạp

Với phương châm “cầm tay hướng dẫn, không làm thay” đặc biệt từng mô hình thực hiện cải tạo phải gắn với vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Đến nay toàn bộ các diện tích cải tạo vườn tạp của các hộ đã cho thấy những tín hiệu tốt về sự sinh trưởng. Đặc biệt thực hiện nội dung “lấy ngắn, nuôi dài”, một số diện tích rau màu ngắn hạn đã cho thu hoạch. Toàn bộ sản phẩm rau này sẽ được các đơn vị trường học trên địa bàn xã ký kết bao tiêu 100%.

Các hộ đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với vệ sinh chuồng trại chăn nuôi Nhà sạch, vườn đẹp

Có thể thấy, việc lồng ghép thực hiện nội dung cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp tại xã Thái An là nội dung hết sức đúng và cần thiết đã bước đầu mang lại những hiệu ứng khả quan đáng ghi nhận. Không những tạo sinh kế cho người dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉnh trang diện mạo cho nông thôn. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Chính - Kim Liên (Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc