Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quản Bạ: Hỗ trợ cải tạo chuồng trại theo hướng khép kín

20:08, 23/03/2021

Tổng đàn trâu, bò của huyện Quản Bạ là trên 23.000 con, tốc độ tăng đàn hàng năm đạt từ 4-5%. Để thúc đẩy chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, đồng thời đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, huyện Quản Bạ đã xây dựng phương án hỗ trợ xây dựng cải tạo chuồng trại phục vụ chăn nuôi khép kín gắn với bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Chuồng trại gia đình anh Dương Xuân Thành

Khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Dương Xuân Thành, thôn Lùng Cáng mới hoàn thành cuối năm 2020. Theo thiết kế hướng dẫn của ngành chuyên môn, khu chuồng mới không những kiên cố mà còn đảm bảo vệ sinh, tận dụng được nguồn phân chuồng cho trồng trọt. Gia đình anh Thành là 1 trong những hộ ở xã Thanh Vân được thụ hưởng chương trình.

Thanh Vân là một trong hai địa phương triển khai thực hiện phương án chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa năm 2020 của UBND huyện Quản Bạ. Trong phương án này, xã Thanh Vân thí điểm lựa chọn 5 hộ gia đình thực hiện xây dựng cải tạo chuồng trại phục vụ chăn nuôi khép kín gắn với bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Chuồng trại được hỗ trợ cải tạo khép kín đảm bảo vệ sinh

Thực hiện xây dựng cải tạo chuồng trại phục vụ chăn nuôi khép kín gắn với bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, 5 hộ chăn nuôi của xã Thanh Vân đã được giải ngân hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. Cùng với đó là hỗ trợ về thiết kế, kỹ thuật xây dựng hoặc cải tạo chuồng trại đảm bảo các yếu tố kỹ thuật về vệ sinh môi trường. Sau khi thực hiện, các hộ này đóng vai trò là mô hình điểm để nhân rộng cho các hộ khác học tập, làm theo.

Triển khai phương án chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, trong đó có hỗ trợ xây dựng hoặc cải tạo chuồng trại phục vụ chăn nuôi khép kín gắn với bảo vệ môi trường đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân. Đồng thời, phương án này cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực chăn nuôi của huyện Quản Bạ, đưa tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp của huyện đạt 32%./.

Hương Giang - Văn Thao


Ý kiến bạn đọc