Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Điểm tựa vững chắc cho người dân thoát nghèo

18:01, 01/04/2021

Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình đã giải ngân nhiều nguồn vốn phục vụ cho công tác giảm nghèo tại địa phương, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống no ấm.

Điểm tựa vững chắc cho người dân thoát nghèo.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình hiện đang thực hiện nhiều chương trình tín dụng ưu đãi. Trong số đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được chú trọng, ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ mới thoát nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Với thủ tục cho vay đơn giản, công khai, minh bạch, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang là đòn bẩy kinh tế quan trọng đối với các hộ nghèo, cận nghèo cùng nhiều đối tượng chính sách khác.

Trong quý I, 730 lượt hộ được vay vốn qua chi nhanh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quang Bình

Chỉ tính riêng quý 1/2021, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình đã cho 730 lượt hộ vay vốn với doanh số cho vay là 27 tỷ 990 triệu đồng. Cùng với tập trung vốn triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, Ngân hàng còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hộ vay vốn để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho khách hàng. Do đó, trong năm 2020 và quý 1/2021 dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nhưng Ngân hàng vẫn duy trì mức tăng trưởng dư nợ trên 9%.

Từ nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình đã giúp hàng trăm hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho hơn 120 lao động; xây dựng trên 1.550 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Hiện tại, tổng dư nợ của Ngân hàng đạt gần 336 tỷ đồng với 8.223 hộ vay. Phát huy kết quả đó, Ngân hàng sẽ tích cực huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong huyện, thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu vốn trên địa bàn; đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đảm bảo 100% hộ có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng chính sách theo quy định./.

Hoàng Gia - Văn Hương


Ý kiến bạn đọc