Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sức lan tỏa từ chương trình cải tạo vườn tạp

15:24, 09/06/2021

Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay sau 5 tháng triển khai thực hiện, chương trình cải tạo vườn tạp đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương. Đến 31/5, đã có 571 hộ/ 356 hộ của 11 huyện thành phố thực hiện, so với kế hoạch đạt 160%.

Sức lan tỏa Nghị quyết 05

Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, trong quá trình thực hiện có sự lãnh đạo quyết liệt, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Việc triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo tính đồng bộ từ Nghị quyết, chính sách, Đề án, Kế hoạch, hướng dẫn; cẩm nang kỹ thuật do vậy huy động được sự vào cuộc của các cấp, ngành. Các hộ nghèo, cận nghèo dễ tiếp cận với nguồn vốn vay.

Toàn tỉnh đã cải tạo được hơn 534.000m2 vườn tạp

Kết quả đến 31/5, tổng số hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ là 571 hộ/ 356 hộ của 11 huyện thánh phố thực hiện, so với kế hoạch đạt 160%. Trong đó, có 244 hộ nghèo và 327 hộ cận nghèo. Số hộ được giải ngân vốn vay là 231 hộ, số tiền đã giải ngân lũy kế đạt hơn 6 tỷ 600 triệu đồng so với kế hoạch đạt hơn 64%. Đã có hơn 534.000m2 diện tích vườn được cải tạo. Số kinh phí huy động xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo cải tạo vườn tạp là gần một tỷ đồng.

Trong thời gian tới, BCĐ tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát danh sách các hộ thực hiện của các xã, thị trấn theo quan điểm "dễ làm trước, khó làm sau". Từ đó, đưa ra điều chỉnh phù hợp với thực tế của hộ gia đình và địa phương. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ thực hiện theo hình thức cầm tay chỉ việc và phương pháp lớp học thực hành trên đồng ruộng, để người dân tăng cường nhận thức, kiến thức làm ăn trên mảnh đất của gia đình mình./.

Duy Quang


Ý kiến bạn đọc