Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hà Giang: Niên vụ 2021 – 2022, tổng sản lượng cam ước đạt trên 77.800 tấn

15:01, 16/09/2021

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT, trong niên vụ 2021 - 2022, tổng diện tích cam của tỉnh đạt 8.159,3 ha (gồm 2 giống cam chủ yếu là cam Sành và cam Vàng), diện tích cho thu hoạch là 7.760,3 ha và sản lượng ước đạt 77.810 tấn.

Cam Sành Hà Giang bước vào thời kỳ thu hoạch

 Trong đó, diện tích cam Sành là 6.103,8 ha (chiếm 74,8% diện tích) và diện tich cho thu hoạch 5.704,8 ha; năng suất cam Sành bình quân ước đạt 102,6 tạ/ha và sản lượng cam Sành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 45.700 tấn (chiếm 55,73% tổng sản lượng). Diện tích cam Vàng 2.055,5 ha, diện tích cho thu hoạch là 1.726,8 ha, năng  suất bình quân ước đạt 111,68 tạ/ha và sản lượng vào khoảng 19.280 tấn (còn lại là một số giống cam chín sớm như  CS1, CT36…)

Một điểm bán cam Sành tại chợ trưng tâm thành phố Hà Giang

Nhằm không ngừng nâng cao uy tín và chất lượng của sản phẩm cũng như tìm kiếm giải pháp tiêu thụ bền vững sản phẩm cam, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức các chương trình quảng bá sản phẩm cam tại các Trung tâm thương mại, hội chợ trong và ngoài tỉnh; ngày 20.8, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình sản xuất và bàn giải pháp xúc tiến tiêu thụ cam niên vụ 2021 – 2022; trong đó, ứng dụng thương mại điện tử và số hóa các hộ sản xuất, kinh doanh cam trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp của năm nay. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tập trung ứng dụng sàn thương mại điện tử cho quá trình tiêu thụ sản phẩm cam…Bên cạnh đó, ngày 9.9, UBND tỉnh đã ban hành Phương án số 57/PA – UBND về Phương án tiêu thụ cam niên vụ 2021 – 2022 trong và ngoài tỉnh; xây dựng kịch bản tiêu thụ cam trong bối cảnh dịch Covid – 19 được kiểm soát, thị trường tiêu thụ ổn định và kịch bản trong điều kiện dịch Covid – 19 bùng phát trên diện rộng, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn....

                                                                                Phạm Văn Phú

                                                                                      (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang)

                                                   


Ý kiến bạn đọc