Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông các tỉnh phía Bắc

14:38, 08/09/2021

Sáng 8/9, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông 2020 và triển khai kế hoạch vụ Đông 2021 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 31 tỉnh phía Bắc. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo Sở NN&PTNT, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở.

Điểm cầu tỉnh Hà Giang

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2020, diện tích sản xuất vụ Đông của 31 tỉnh phía Bắc là 375 nghìn ha, giảm 13,3 nghìn ha so với vụ Đông 2019 do ảnh hưởng của bão số 7. Tổng sản lượng đạt trên 4,5 triệu tấn, tăng 110 nghìn tấn so với vụ Đông 2019. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác cây vụ Đông 2020 đạt 84,3 triệu đồng/ha, tăng 3,1 triệu đồng/ha so với vụ Đông 2019, nhờ có sự chuyển dịch hợp lý cơ cấu cây trồng... Tại tỉnh Hà Giang, diện tích cây vụ Đông 2020 đạt trên 11.000 ha, tổng giá trị đạt trên 218 tỷ đồng. Một số mô hình cây vụ Đông đạt hiệu quả kinh tế cao tiếp tục được duy trì và nhân rộng như: Trồng ngô sinh khối tại các huyện Vị Xuyên, Quang Bình; trồng Tam giác mạch tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá phục vụ du lịch; sản xuất rau an toàn trong nhà lưới tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, TP Hà Giang… đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đem lại thu nhập đáng kể cho nông dân.

Với mục tiêu, ổn định diện tích vụ Đông 2021 khoảng 400 nghìn ha và sản lượng đạt 4,6 triệu tấn; tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt khoảng 34 - 35 nghìn tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 85 triệu đồng/ha… Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về giải pháp nhằm triển khai sản xuất vụ Đông 2021 theo hướng hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị, đặc biệt các giải pháp sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa các nhóm cây trồng vụ Đông, đặc biệt chú ý trồng rải vụ đối với cây rau nhằm giảm áp lực tiêu thụ. Mở rộng diện tích các loại cây trồng có thị trường tiêu thụ tốt. Bố trí hợp lý cơ cấu nhóm cây ưa ấm, ưa lạnh và nhóm trung tính, các cây có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ….

Hải Hà


Ý kiến bạn đọc