Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tập huấn, hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác chuyển đổi số

18:59, 23/09/2021

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả trong việc kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa, ngày 23/9, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin sản phẩm, hàng hóa lên cổng thông tin điện tử.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có đại diện 13 Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên. Nội dung tập huấn, gồm: Hướng dẫn quy trình các bước tiến hành đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin sản phẩm, hàng hóa lên cổng thông tin điện tử kết nối cung - cầu sản phẩm tại địa chỉ lmhtxvn.com.vn. đồng thời truy cập Cổng thông tin, đăng ký thành viên, đăng nhập tin mua, bán và đăng ký logistics.

Cán bộ Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn cho các HTX sử dụng Cổng thông tin kết nối cung – cầu

Qua tập huấn, hướng dẫn giúp cho các hợp tác xã, tổ hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, quảng bá, giới thiệu, cung cầu vật tư, sản phẩm, dịch vụ, hợp tác đầu tư, trao đổi thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng bền vững, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng, xã hội.

Văn Bính- Minh Hiệu


Ý kiến bạn đọc