Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thẩm định dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Vị Xuyên” đối với sản phẩm thảo quả của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang”

12:54, 26/09/2021

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị thẩm định dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Vị Xuyên” đối với sản phẩm thảo quả của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang”.  

Toàn cảnh hội nghị

Ban chủ nhiệm dự án đã trình bày khái quát nội dung dự án. Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu những căn cứ thực tiễn, phân tích và khái quát thực trạng về điều kiện phát triển thảo quả Vị Xuyên dự án: “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Vị Xuyên” đối với sản phẩm thảo quả của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang” do Phòng Nông nghiệp huyện Vị Xuyên là cơ quan chủ trì đã trình bày được các nội dung cơ bản như: Khảo sát thực trạng quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý sản phẩm thảo quả; quản lý chỉ dẫn địa lý “Thảo quả Vị Xuyên”; phát triển sản phẩm thảo quả Vị Xuyên mang chỉ dẫn địa lý; phát triển thị trường sản phẩm thảo quả Vị Xuyên mang chỉ dẫn địa lý; tăng cường năng lực cho người sản xuất và tác nhân thị trường; theo dõi, đánh giá và tổng kết dự án rút ra các bài học kinh nghiệm.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học đã tham gia đóng góp các ý kiến chuyên môn

 Sau khi lắng nghe trình bày của Ban chủ nhiệm dự án, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã tham gia đóng góp các ý kiến chuyên môn như sau: Dự án cần khảo sát đánh giá thời điểm hiện tại trong việc thu hoạch và sản xuất thành phẩm thảo quả ngâm; phân tích tính khả thi sau khi triển khai dự án; chế biến sản phẩm thảo quả phải dựa trên số lượng kg thu hoạch, không dựa trên diện tích trồng cây; xây dựng lại mục tiêu triển khai dự án; đánh giá được sức cạnh tranh giá sản phẩm của thảo quả các địa phương khác với Vị Xuyên để đảm bảo tính hiệu quả của dự án khi được triển khai; tiếp thu phối hợp với địa phương và ngành nông nghiệp kinh doanh thảo quả; tiếp thục khảo sát phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện mục tiêu; đặt vấn đề về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức cá nhân; đảm bảo tính toán kinh phí phù hợp đối với các mẫu nhãn hiệu logo,…

Ngọc Ánh- Hồng Hải


Ý kiến bạn đọc