Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thẩm định nhãn hiệu chứng nhận “Gạo khẩu mang Đồng Văn”

12:43, 26/09/2021

Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Hội nghị thẩm định dự án: “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “gạo khẩu mang Đồng Văn” cho sản phẩm gạo khẩu mang của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.

 Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo trước Hội đồng khoa học tỉnh, Ban chủ nhiệm dự án đã trình bày khái quát nội dung dự án bao gồm: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo khẩu mang Đồng Văn”; quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Gạo khẩu mang Đồng Văn”; phát triển sản xuất, thị trường sản phẩm “Gạo khẩu mang Đồng Văn” mang nhãn hiệu chứng nhận; tăng cường năng lực cho các tác nhân trong chuỗi giá trị gạo khẩu mang Đồng Văn,…Từ đó xây dựng mục tiêu cụ thể, có tính chất ưu tiên, đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng thẩm định cho rằng: Đưa vào mục tiêu cụ thể giải pháp nhằm khắc phục thoái hóa giống gạo khẩu mang Đồng Văn; bổ sung số liệu năng suất, sản lượng trước và sau khi xây dựng nhãn hiệu để đánh giá hiệu quả của dự án; khái quát vai trò xây dựng thương hiệu đối với giá trị nhân văn cho huyện Đồng Văn; đánh giá lợi ích mang lại trước và sau khi triển khai dự án; nhìn nhận thực trạng việc sơ chế gạo hiện nay và giải pháp bảo quản, khắc phục; bổ sung tiêu chí về số lượng mẫu để đưa ra phân tích cụ thể; sử dụng tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm gạo khẩu mang để nâng cao giá trị thương hiệu; quản trị sản xuất đầu vào đầu ra để đảm bảo tiêu thụ,…

Kết thúc hội nghị, các thành viên trong Hội đồng khoa học tỉnh đều nhất trí ủng hộ và cho triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị Ban chủ nhiệm dự án cần tiếp thu, bổ xung và hoàn thiện dự án trong thời gian tới để Hội đồng khoa học trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Hồng Hải- Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc